Praktiska råd gällande digitaliseringsstrategi för VA-organisationer

Upptäcks bräddningar i naturen före automationssystemet ger larm? Känner automationssystemet igen potentiella problem utan människopåverkan? Med modern dataanalys, kan datans fördelar maximeras på ett nytt sätt, vilket minskar antalet repetitiva rutinuppgifter. Detta möjliggör att VA-organisationen kan fokusera på att lösa problem istället för att söka efter dem. Digitaliseringsstrategi för VA-organisationer är inte en abstrakt vision, utan en samling konkreta åtgärder och fördelar.

Vad betyder detta i praktiken för VA-organisationer?

Låt oss undersöka saken: Under en konsultation kommer vi att diskutera det nuvarande läget av automationsteknik, vad du kan förvänta dig av den samt vad som bör övervägas för framtida system. Till exempel, kan du i nuläget ta ut data från flera system och få en tillförlitlig statuskontroll? Vi kommer också att gå igenom vilka av dina nuvarande ledningsnät mätningar som redan kan användas för analys, för att till exempel lokalisera tillskottsvatten och blockeringar.

Konsultationen är gratis

Kontaktformulär

Konsultationen ger dig

Information hur realtidsdatans hantering ger verktyg för att upptäcka tillskottsvatten, blockeringar samt andra avvikelser i ledningsnätet.

De nuvarande automations- och ledningsnätssystemen: hur maximera nyttan av den insamlade datan och vad ska man ta i hänsyn gällande anskaffning av framtida system?

Andra VA-organisationers erfarenheter: hur har andra va-organisationer utnyttjat dataanalys i sin dagliga verksamhet?

Konkreta idéer gällande va-organisationens digitalisering.