Lösningar

Vi gör avloppsledningsnätets förvaltning lätt

Traditionellt har förvaltningen och analysen av avloppsledningsnätet varit komplicerad och tidskrävande. Inte nu längre.

Neurolux demo

Gör beslut med stöd av intelligent dataanalys

Försöker du hitta var problemen ligger? Fokusera istället på att lösa dem. Med hjälp av kartvyn ser du ledningsnätets läge direkt. Den AI -genererade modellen som är baserad på historisk data hjälper dig att tolka realtids datan. Styrsystemets (SCADA) mätare och GIS plattformens data kombinerat med flera datakällor såsom väderradare, ger djupare insikt som stöder beslutdfattande kring service och framtida investeringar. Automatisk upptäckt av avvikelser såsom infiltration, flödet och avloppsnätets blockeringar hjälper att hantera riskerna. Systemet kräver ingen ny hårdvara - datan samlas från den befintliga utrustningen och andra datakällor.

Karta

 • Avloppsnätet visualiserat i kartvy
 • Analysera lätt vilken som helst tidsperiod
 • Klara färger visar förändringar i nätet
 • Se direkt hela nätets status/läge
Neurolux demo
Alarm on phone

AI-genererade alarm

 • AI-genererade alarm informerar dig om blockeringar i tidigt skede.
 • Se varje pumpstations mätningar vid olika tidpunkter
 • Avvikelser upptäcks genom att jämföra AI-genererade modeller med realtids mätningar
 • Intelligent analys kombinerar data från olika källor, tex väderradare

Statistik och dataanlys

 • Ledningsnätets trender i en vy
 • Identifiera avvikelser i ledningsnätets flöde och fokusera på energieffektivitet
 • Om en datakälla inte skickar information, fyller andra datakällor bristen.
Neurolux demo
Macbook Neurolux demo

Data inspektorn

 • Kombinera datakällor på innovativa sätt. Påverkar till exempel havsnivån ledningsnätet?
 • Ledningsnätets mätningar kan visas tillsammans eller skiljt: välj datan du vill jämföra.

Lätt att installera

Drifttagningen är väldigt simpel - du behöver endast ansluta datan till vårt system och vi sköter resten, från konfigurering till analys och alarm.

Oberoende leverantör

Neuroflux fungerar med system från alla leverantörer. Fråga mer.

Uttnyttjar nuvarande datakällor

Neuroflux använder redan existerande data från avloppsnätet, så det behövs inte nya installationer av enheter eller sensorer.

Fungerar på alla enheter

Neuroflux kräver inte att man installerar några nya program på dator. Du kan övervaka ledningsnätet på valfri apparat - om du sen är på kontoret eller ute.

Upptäck avvikelser och agera före större problem

Vi upptäcker växande blockeringar och avvikelser i flödena. Du får automatiska alarm från avvikelserna och ger dig tid att reagera innan större problem dyker upp.

Få en överblick i ett ögonblick

Du får en överblick och kan tydligt se de pågående problemen, till exempel ett läckage i ledningen. Med denhär informationen som grund, kan man fokusera reparationerna där den ger den största nyttan. Du kan också se hur tidigare reparationer hat påverkat ledningsnätet.

Miljön kommer att tacka dig

Med Neuroflux kan du spara både pengar och miljö och fokusera tillgängliga resurser mera effektivt. Era experter kan fokusera på att studera analyserna, istället för att göra analyserna själv."

Hur kan Neuroflux hjälpa ert vattenverk?

Hör av dig så bokar vi in en demo session!

Tuomas Koskinen
Chief Executive Officer

Tuomas Koskinen
tuomas.koskinen@neuroflux.fi
+358-45 249 8476


Skicka oss en kontaktförfrågan