Case Lahti Aqua

Datacentrerad hantering av ledningsnätet går nu på rutin i Lahtis

Under den senaste tiden har EU:s miljöhuvudstad Lahtis 2021 fokuserat på tillskottsvatten i avloppsledningsnätet. När de tog i bruk Neuroflux ledningnätshanteringstjänst blev maskininlärning ett verktyg de använder aktivt. Det blev snabbt tydligt att tjänsten inte bara var användbar för att lokalisera tillskottsvatten i avloppssystemet, utan också en stor hjälp att identifiera problem i ett tidigt skede.

När Neuroflux-tjänsten togs i bruk i Lahtis i januari 2021 var huvudsyftet att undersöka tillskottsvatten i avloppsledningsnätet och att lokalisera potentiella sårbara områden. Användarna upptäckte fort att tjänsten blev en naturlig del av deras dagliga rutin: användningen av maskininlärning för att analysera realtidsdata visade sig vara ett intuitivt sätt att upptäcka andra problem i avloppet också.

Klar och tydlig visualisering gör det snabbare att bearbeta data: ”Neuroflux är mycket lättanvänt jämfört med många andra system: ingen vill kamma igenom hundra rader i en Excel-fil. Informationen är mycket trevligare att läsa i form av tydliga grafer”, beskriver vatten ledningsnäts ingenjör Mikael Bragge som var ansvarig för pumpstationernas övervakning under det första året.

Automatiska larm blev en del av den dagliga rutinen

Bragge förklarar att användning av Neuroflux-verktyget blev en naturlig del av hans dagliga uppgifter. ”Plötsligt insåg jag att jag helt oplanerat varje morgon kollade igenom larmen. Om något verkade ovanligt, så granskade vi det på fältet.” Larmen skickar automatiskt meddelanden till användaren ifall mätningarna skiljer sig från det normala förutsagda beteendet. Bragge har även många års erfarenhet av Lahtis ledningsnät, vilket hjälper att tolka läget.

Larmen har hjälpt oss att upptäcka problem: ”Vi har hittat avloppsstopp i ett tidigt skede på platser som tidigare varit svåra att övervaka. Till exempel har vi ställen där tre avloppsledningar sluter samman till en ledning, och detta fall så började en av ledningarna täppas till. Andra system skulle inte nödvändigtvis upptäckt problemet, eftersom det fortfarande finns flöde från två andra riktningarna. Men med Neuroflux har vi redan hittat ett antal sådana fall.”

Fokus på Tillskottsvatten

Hösten 2021 inledde va-organisationen och Neuroflux ett projekt där avloppsflödet vid varje pumpstation analyserades och delades upp i komponenter. Komponenterna består av fakturerat vatten, dagvatten och basflöde, som beskriver proportionerna mellan olika typer av vatten i avloppet. Huvudsyftet var att ta reda på vilket sätt tillskottsvatten kommer in i avloppsnätet i olika områden. Den första fasen av projektet handlade om att bedöma kvaliteten på datan för att säkerställa tillförlitliga resultat från analysen.

”Det finns alltid så tvivel i bakhuvudet när det gäller brunnens nivåmätning”, beskriver Mikael Bragge. Analysen av datakvaliteten visade dock att nivåmätningen av brunnen i många fall fungerar väl under olika förhållanden. Analysen genomfördes med varje pumpstations flödesmätning för att bedöma hur tillförlitlig mätningen är och var den kan förbättras.

Huvudsyftet i Lahtis är att ytterligare minska tillskottsvatten mängden i avloppet. ”Vi vill sköta det så bra vi kan. Ju mer tillskottsvatten det finns, desto mer behöver reningsverket kemikalier och elektricitet, vilket leder till högre kostnader.”

Genom att lokalisera och reparera problematiska områden, förväntar de sig att se ändring i nyckeltalen för hela va-organisationen. ”Tillskottsvattnet i avloppet är en utmaning: avrinningsområdena är stora och dagvatten kan t.ex. sippra in genom små hål, så att slutändan kan det totala mängden vara ganska stor.”

I Lahtis används mätdata på flera sätt för att hålla koll på ledningsnätet, och det hjälper till att prioritera behovet för reparation och underhåll. Avloppsvattnets komponenter ger ett nytt sätt att utvärdera detta.

Mer förebyggande underhåll

När det gäller frågan om vad som är den viktigaste egenskapen i Neuroflux-tjänsten, tar Bragge upp larmen: ”För mig har det varit att hitta avloppsstopp i ett tidigt skede. Då har de inte hunnit utvecklas så mycket att det påverkar våra kunder eller orsakar ett spill. Det har hjälpt oss att agera förebyggande.”

En annan funktion som Bragge nämner är avloppsvattnets komponenter, och påpekar att de fortfarande en ny egenskap i deras system. Målet är att använda det för att upptäcka områden som behöver utredas ytterligare. ”Det kommer säkert att finnas en hel del användning för det på avloppssidan.”

Hur kan Neuroflux hjälpa ert vattenverk?

Hör av dig så bokar vi in en demo session!

Tuomas Koskinen
Chief Executive Officer

Tuomas Koskinen
tuomas.koskinen@neuroflux.fi
+358-45 249 8476


Skicka oss en kontaktförfrågan