Case HS-Vesi

HS-Vesi har redan upptäckt två blockeringar med hjälp av Neuroflux.

  • Två blockeringar hittades snabbt med Neuroflux
  • Neuroflux är en del av det dagliga arbetet
  • Hjälper planeringen av underhållet

HS-Vesi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, (HS-Vesi) är vattenverket ägt av Tavastehus, Hattulas och Akaas kommun. HS-Vesi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten för 70 000 invånare. HS-Vesi har ett långt avloppsledningsnät med över 1000 km rör som är utmanande att hantera och övervaka manuellt.

Utmaning

På grund av tidigare problem med bräddning har HS-Vesi velat satsa på observation gällande blockeringarna. De har också velat underlätta underhållets planering samt lokalisera läckage och tillskottsvatten i avloppsledningsnätet. Målet var att minska på miljöskadliga bräddningar och att kunna fokusera underhållet av ledningsnätet till rätt områden.

Lösning

I samband med idrifttagningen av Neuroflux kunde de nuvarandes styrsystemets data inspekteras och kvaliteten förbättras avsevärt. Tack vare den mer kvalitativa datan har HS-Vesi kunnat utnyttja Neuroflux bättre för att upptäcka verkliga blockeringar och problemområden i ledningsnätet. Problemen kan upptäckas redan inom de närmaste timmarna från att avvikelserna i ledningsnätet påbörjat.

För oss har neuroflux varit mycket behagligt att använda. Om vi upptäcker några problem inom vårt dagliga bruk, har det genast åtgärdats och blivit omskött Enni, HS-Vesi

Efter en smidig installation av Neuroflux använder HS-Vesi systemet både dagligen för operativt bruk och för långsiktig planering. Förutom att upptäcka problemområdena kan HS-Vesi nu också visualisera och analysera avloppsledningsnätets läge enkelt från en webbläsare. Till exempel smältvattnets stora vattenmängd är nu snabbare och lättare att upptäcka än tidigare.

Vi har många olika system och ibland har vi blivit utmattade av den invecklade idrifttagningen redan före vi börjat använda programmet. Neuroflux var väldigt lätt både att ta i bruk och att använda. Enni, HS-Vesi

Resultat

Med hjälp av Neuroflux har HS-Vesi upptäckt tre potentiella blockeringar under en kort tidsperiod, dessa skulle ha varit väldigt svåra att upptäcka utan Neuroflux systemet. De påbörjade blockeringarna upptäcktes tidigt via Neuroflux och de kunde lösas snabbt. Blockeringarna skulle ha orsakat bräddningar i vattendrag, vilket skulle har varit mycket problematiskt för miljön. En av dessa blockeringar skulle ha kunnat orsaka en flera månaders bräddning från avloppsledningen på grund av dess besvärliga läge. Tack vare automatiska larmet och den snabba reaktionsförmågan kunde dessa problem undvikas.

I fortsättningen kommer HS-Vesi att använda Neuroflux mer aktivt för både undersökning av blockeringar och för att planera underhållet.

Neuroflux är mycket bra på att styra underhållet enligt säsongen och tidsperioden. Jarno, HS-Vesi

Hur kan Neuroflux hjälpa ert vattenverk?

Hör av dig så bokar vi in en demo session!

Tuomas Koskinen
Chief Executive Officer

Tuomas Koskinen
tuomas.koskinen@neuroflux.fi
+358-45 249 8476


Skicka oss en kontaktförfrågan