Enklare och effektivare vattenförvaltning genom digitalisering

Sektor efter sektor digitaliseras – även vattenförsörjningen. Det kan lätt verka som om digitaliseringen sker för digitaliseringens skull, även om det handlar om att göra arbetet enklare och minska på bekymmer. Neuroflux hjälper vattenverk att använda sin befintliga data – vi kan kalla detta digitalisering, eller att underlätta vardagen.

På Neuroflux närmar vi oss digitaliseringen via tre teman: Egendomsförvaltning, informationshantering och användning av digitala verktyg. Låt oss ta en närmare titt på dessa:

Egendomsförvaltning

I de nordiska länderna har avloppssystemen redan delvis åldrats. Dyra reparationer har skjutits upp i årtionden vilket är anledningen till att renoveringsskulden är stor, och ibland brister våra rörledningar och dess utrustning. Samtidigt är våra underjordiska ledningsnät även omfattande, och vi kan inte manuellt övervaka deras tillstånd, inte ens i de små kommunerna.

Även om det finns utmaningar, känner vattenverk väl till sin egendom, men den digitaliska informationen är spridd i olika system och databaser. När det gäller egendomsförvaltning av vattenförsörjningen är digitaliseringen redan långt utvecklad.

Neuroflux-verktyget ger mervärde för vattenverk gällande den digitala egendomsförvaltningen. För att verktyget ska kunna tas i bruk gör vi det nödvändiga arbetet för våra kunder, där vi söker upp koordinaterna för pumpstationer och gör ett förenklat ledningsnät, så att det är lätt att se hur pumpstationerna är kopplade till varandra. Kartvyn i vår programvara visualiserar denna information på ett lättillgängligt sätt.

Informationshantering

Vattenverken har länge gjort olika mätningar och största delen av ledningsnätets pumpstationerna är utrustade med PLCn som skickar mätdatan till SCADA-systemets databas. Denna data används oftast endast för att övervaka pumparnas skick och planera underhållsarbeten.

Utbredningen av avloppsnäten och flere pumpstationer genererar enorma mängder data, som är svårt och jobbigt att analysera manuellt. Traditionella SCADA-system är ofta invecklad att använda och den lagrade mätdatan kan inte överföras behändigt till andra program för vidare analys. Det är oftast få personer på vattenverket som kan tolka datan och göra manuella analyser som kräver mycket tid.

Neuroflux dataanalys kombinerar vattenverkets egna datakällor med andra externa datakällor och gör informationen tillgänglig för hela organisationen. Vår programvara är lätt att använda för vem som helst. När Neuroflux används för vattenverkets digitala datahantering, kan den nuvarande datan användas mångsidigare, information fås smidigare, och tidigare tyst kunskap blir lättare att överföras vidare i organisationen.

Digitala verktyg

För att en stor mängd data ska vara till nytta, måste den tas i bruk. Med hjälp av vattenverkets egna data, extern data, såsom väderdata och elförbrukning, samt historisk data, bygger Neuroflux intelligenta modeller med maskininlärning som automatiskt identifierar avvikelser i avloppssystemet och visar för användaren vilka åtgärder behövs, genast eller senare.

Digitala verktyg som Neuroflux, hjälper vattenverket att minska sin arbetsbörda och öka deras effektivitet. Vår programvara varnar för akuta ledningsnätsproblem, som t.ex. blockeringar, läckage och tillskottsvatten, men hjälper även att förutse framtida behov genom att t.ex. informera om eventuella fel på utrustningen eller dess kapacitetsbrist.

Neuroflux gör dataanalyser snabbare än vi människor är kapabla till. Genom att eliminera repetitiva rutinuppgifter som övervakning och analys av mätningar, hjälper Neuroflux vattenverken att automatisera manuellt arbete och möjliggör att leda utifrån data. Neuroflux hjälper vattenverk att proaktivt fokusera och rikta sina dyrbara resurser till områden som kräver det mest.

Neuroflux steg för vattenförsörjningens digitalisering.

Digitaliseringens nästa fas är möjlig när den befintliga informationen, som redan har samlats in i olika system, tas i bruk effektivt. De flesta vattenverk har omfattande system för att förvalta enskilda funktioner, men systemen kommunicerar sällan med varandra. För att ta i bruk Neuroflux-analysverktyget räcker det att vattenverket har ett SCADA-system och GIS information av pumpstationer och deras avrinningsområden.

Är ni färdiga för att lätta er vattenverkets vardag genom att utnyttja digitaliseringens potential? Om ni vill veta mer, kontakta Tuomas eller lämna en förfrågan.

15.1.2021

Hur kan Neuroflux hjälpa ert vattenverk?

Hör av dig så bokar vi in en demo session!

Tuomas Koskinen
Chief Executive Officer

Tuomas Koskinen
tuomas.koskinen@neuroflux.fi
+358-45 249 8476


Skicka oss en kontaktförfrågan