Toteuta digistrategia käytännössä

Havaitaanko vikatilat maastosta ennen automaatiojärjestelmiä? Tunnistaako järjestelmä verkoston vikatilat ilman ihmissilmiä? Nykyaikaisella analytiikalla datan hyödyt voidaan maksimoida uudella tavalla vähentäen aikaa vieviä rutiinitehtäviä. Lopputuloksena toiminnan painopiste siirtyy ongelmien etsimisestä niiden korjaamiseen. Vesihuollon digitalisaatio ei ole abstrakti visio, vaan kokoelma konkreettisia toimia ja hyötyjä, jotka vesilaitos voi saavuttaa.

Mitä digitalisaatio voisi tarkoittaa vesilaitoksen näkökulmasta?

Otetaan siitä selvää: konsultaatiossa käymme läpi, mitä järjestelmien nykyiseltä teknologiatasolta voi odottaa ja mitä konkreettisia asioita tulevaisuuden hankinnoissa kannattaa huomioida. Pitääkö esimerkiksi tilannekuvan muodostamiseen tarvittavia tietoja etsiä useammasta järjestelmästä? Keskustelun aikana kartoitamme myös, minkälaisia olemassa olevia mittauksia voisit hyödyntää digistrategian mukaisesti heti esimerkiksi vuotovesien ja muiden poikkeamien tunnistuksessa.

Konsultaatio on maksuton eikä sido mihinkään.

Varaa maksuton konsultaatio

Tapaamisesta saat

Tietoa vuotovesien, tukosten sekä muiden poikkeamien hallinnasta reaaliaikaisen datan avulla.

Tilannekuvan nykyisistä automaatio- ja verkkotietojärjestelmistä: miten kerätyn datan hyödyn voi maksimoida ja mitä tulevaisuuden hankinnoissa kannattaa huomioida?

Asiakaskokemuksia: miten onnistunut digistrategia on hyödyntänyt muita vesilaitoksia Suomessa ja Pohjoismaissa.

Selkeitä ideoita vesilaitoksen digitalisaation toteuttamiseen.